Wie wij zijn

Vereniging met een missie

De Zaansche Molen is in 1925 opgericht om het molenerfgoed, dat snel aan het verdwijnen was in de Zaanstreek, te behouden voor de toekomst. Een aantal bezorgde Zaankanters vreesde destijds dat er geen enkele molen meer zou overblijven van het enorme aantal dat er ooit had gestaan. Het doel van de vereniging was – en is nog steeds – het in stand houden van de nog resterende industriemolens in de Zaanstreek. Enkele jaren geleden werd door het bestuur een missie opgesteld voor de vereniging en daarin wordt goed verwoord wie wij zijn en welke doelen worden nagestreefd.

De missie van De Zaansche Molen

Vereniging De Zaansche Molen is een vrijwilligersorganisatie die op professionele wijze toekomst geeft aan dertien Zaansche industriemolens en de daarbij behorende museumcollectie van molengerelateerde zaken. Ook het overdragen van kennis over en liefde voor de molens aan publiek in het algemeen en een jonge generatie Zaankanters in het bijzonder is een kerntaak van de vereniging. Hiermee levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan het Zaanse erfgoed.

Organisatie en bestuur
De Zaansche Molen kent een platte organisatie. De vereniging wordt geleid door een bestuur van vijf tot zeven personen, ieder met een specifieke verantwoordelijkheid.

Privacy statement De Zaansche Molen 

Beloningsbeleid

Het bestuur van De Zaansche Molen bestaat uit vrijwilligers en verricht haar taken onbezoldigd.

Commissies/organen
Onder het bestuur is een aantal commissies/organen actief met een specifieke taak:

  • de Windmolencompagnie (WMC, verantwoordelijk voor de exploitatie van de molens);
  • de Technische Adviescommissie (TAC, verantwoordelijk voor het onderhoud van de molens);
  • de Redactiecommissie (redactiecoördinatie De Windbrief, digitale nieuwsbrief en sociale media).

Vaste medewerkers
Om de vereniging met zo’n 300 actieve vrijwilligers en ruim 3.500 leden efficiënt te kunnen sturen zijn enige vaste medewerkers noodzakelijk. Aan het hoofd van de organisatie staat de Verenigingsmanager, die het beleid van het bestuur omzet in concrete acties binnen de vereniging. Verder zijn er twee parttime medewerkers voor de administratie en secretariële ondersteuning, een parttime medewerker voor promotie en educatie en een onderhoudsmedewerker voor het inrichten van de wisseltentoonstellingen in het Molenmuseum en het uitvoeren van klein onderhoud aan de molens. Tenslotte zijn er voor de drukst bezochte molens professionele molenaars in dienst. Zij laten niet alleen de molens dagelijks draaien, maar zijn ook verantwoordelijk zijn voor de productie van hun molen en voor de ontvangst van de vele bezoekers.

Historie

En we gaan met z’n allen naar de Zaan, waar de wieken van de molen lustig gaan…
Dat zingen we nog steeds, maar er was een tijd dat bijna geen enkele molen meer draaide… Van de meer dan duizend molens, die ooit in de Zaanstreek hebben gestaan, waren er in 1925 slechts  veertig over. Om de teloorgang van de molens – het meest kenmerkende van de Zaanstreek – te stoppen, richtte schoolmeester en kunstschilder Frans Mars in dat jaar een molenvereniging op. Hij riep de Zaanse bevolking op om hem daarbij te steunen, want inmiddels ging er bijna geen enkele wiek meer lustig langs de Zaan.

Molententoonstelling
Een van de eerste activiteiten  van De Zaansche Molen was het organiseren van een molententoonstelling. Met 5.500 bezoekers werd de tentoonstelling een succes en het leverde gelijk ruim 250 nieuwe leden op. Maar de jonge vereniging had geen geld om bedreigde molens over te nemen. Zij kon molenbezitters slechts helpen met reparaties. Toch kreeg De Zaansche Molen in 1928 een gebouw ter beschikking dat kon worden ingericht als Molenmuseum. Prins Hendrik verrichte de officiële opening van het museum in Koog aan de Zaan.

Molenbezit
De eerste stap naar molenbezit werd in 1939 gezet. In dat jaar werd de vereniging gevraagd om oliemolen Het Pink in Koog aan de Zaan over te nemen en daarmee het onderhoud op zich te nemen. Daarover hoefde het bestuur niet lang na te denken. Steeds meer molens volgden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Wie echter denkt dat na de oprichting van De Zaansche Molen geen enkele molen meer verdween uit de Zaanstreek heeft het mis. In het jaar van oprichting waren er nog zo’n veertig molens in de streek. Twintig daarvan vielen na jaren van verval ten offer aan sloop en zeven gingen in vlammen op.

Jaarverslag 2018 versie 10-5-19

Verslag Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2017

Jaarverslag DZM 2017

Verslag Bijzondere Ledenvergadering van 1 november 2017