Leven onder zeeniveau in Molenmuseum, de strijd tegen het water in eigen omgeving.

De strijd tegen het water maar ook het leven met het water is de rode draad in de geschiedenis van Nederland, van Noord-Holland, van de Zaanstreek. Daarover heeft het Molenmuseum een tentoonstelling gemaakt. Het actuele thema laat zien hoe Nederland in de afgelopen heeft geleden maar ook heeft leren leven met het water. De essentie van het onderwerp heeft een sterk educatief karakter. Niet vreemd dus dat een deel zich richt op de jeugd. Maar voor volwassenen geeft dit thema misschien wel verrassende inzichten. Zoals: hoe hoog komt het water in uw huis als de dijken het begeven?

Nederland en het water; hoe (on)logisch is het te wonen onder zeeniveau? Buitenlanders kijken met verbazing naar Nederland, waar de inwoners soms tot bijna 7 meter onder het zeeniveau wonen en leven. Nederlanders lijken zich er minder druk om te maken. Of dat terecht is, is de vraag. Het gaat mis met de helft van ons land als de dijken en duinen het begeven. En die kans is reëel met een stijgende zeespiegel en een dalende bodem. De geschiedenis van die strijd tegen het water laat zien dat de Noord-Hollander steeds meer land op water veroverde om er op te wonen en te werken. Toch lieten vele rampen, met honderdduizenden doden in de afgelopen eeuwen, zien dat die strijd niet altijd in het voordeel van de mens uitpakte. Wel kwam men altijd met een reactie op een ramp, zoals de Zuiderzeewerken na de ramp in 1916 en de Deltawerken na de watersnoodramp van 1953. Het Noord-Hollandse hoogheemraadschap waakt al eeuwen over de mogelijke gevaren en ziet zich gesteld voor een grote opgave voor de toekomst. De globale klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en voor een stijgende zeespiegel, terwijl de bodem ondertussen maar blijft dalen. Noord-Holland als badkuip geeft een goed beeld van de situatie waarin we ons bevinden.

Het Molenmuseum vertelt dit verhaal met prachtige kaarten, schilderijen en fraaie maquettes van diverse musea en het hoogheemraadschap, interessante films en animaties. Een centrale rol heeft de poldermolen die succesvol vele meren drooglegden van de Beemster tot Wormer.

Voor kinderen en schoolgroepen is de tentoonstelling zeker zo interessant. Ze gaan na hoe hoog het water in hun straat komt als dijk en duin het begeeft. Maar ook worden ze uitgedaagd welke keuze ze moeten maken als ze moeten vluchten voor het stijgende water. De werking van poldermolens en het droogmalen van een meer komt aan bod. Ondertussen maken ze kennis met de geschiedenis en de toekomst van de strijd tegen het water. Bewustwording is een belangrijk thema in deze interessante tentoonstelling.

Scholen (groepen 5 tot en met 8) zijn welkom om kennis te maken met dit waterthema, gericht op de eigen omgeving.

De tentoonstelling is op 24 november geopend en duurt tot 2 juni 2019. Voor meer informatie: 075 6288968, vragen naar mevrouw R. Veenman.