Maandag 18 februari Algemene Ledenvergadering

Op maandag 18 februari vindt een Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij onder andere de statutenwijziging van onze vereniging aan de orde komt.

Klik op de linkjes in dit bericht om de uitnodiging voor de vergadering en de vigerende en nieuwe (concept) statuten en huishoudelijk reglement in te zien. 

Uitnodiging Extra Ledenvergadering 18-02-2019

Huidig Huishoudelijk Reglement DZM

Concept Huishoudelijk Reglement incl. Governance Code Cultuur

Huidige statuten DZM

Concept d.d. 21 januari 2019 akte van statutenwijziging vereniging De Zaansche Molen