Van dik hout zaagt men planken

Excursie naar houtzaagmolen Het Jonge Schaap

Thematiek: molens, windmolen, industriemolen, molenaar, houtzaagmolen, techniek, erfgoed, geschiedenis van de Zaanstreek, houtzagen, oude beroepen, industrie, 21e eeuwse vaardigheden, actief, Zaanse Schans, houtzaagmolen Het Jonge Schaap

Canon: Het oudste moderne industrielandschap, De Zaanse Scheepsbouw

Houtzaagmolens waren de meest voorkomende molens in de Zaanstreek in de tijd dat bijna alle huizen en alle schepen van hout gemaakt werden. De kinderen kunnen bij, voldoende wind, zien hoe een boomstam met windkracht uit het water wordt getrokken en daarna tot planken of balken wordt gezaagd. Dat is een spectaculair schouwspel. Oftewel: van dik hout zaagt men planken!

Opzet van het programma: De kinderen worden ontvangen in de molen. Tijdens een film van 10 minuten kunnen zij  zien hoe een molen wordt gebouwd en hoe een houtzaagmolen werkt. De groep gaat eventueel gesplitst verder.

Natuurlijk krijgen ze een uitgebreide uitleg bij de zaagvloer van deze immense molen.  In de presentatie-molenkelder gaan zij op zoek naar antwoorden, die de begeleiders ze zullen stellen.

Op het terrein van houtzaagmolen Het Jonge Schaap zijn heel veel bijzondere plekken om te ontdekken. De begeleiders nemen de kinderen mee om dit te laten zien.

Voor wie: Groep 5 t/m 8

Speciaal onderwijs? Neem contact met ons op.

Waar: Houtzaagmolen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans, Kalverringdijk 31 a, Zaandam

Wanneer: Maandag t/m vrijdag aanvang: 10.00, 11.00, of 14.00 uur. Geen bezoek tussen 21 maart en 20 mei 2019

Praktische informatie

E: info@zaanschemolen.nl

T: (075) 621 5148

Contactpersoon: educatiemedewerker Molenmuseum

Prijs: € 75 voor de hele klas

In de klas: Bij dit programma is een gratis lesbrief die vooraf of na afloop van de excursie in de klas gebruikt kan worden.

Kerndoelen

Aansluiting kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld;

Mens en samenleving: 39

Natuur en techniek: 42, 44, 45

Tijd: 51, 52

Kunstzinnige oriëntatie: 56

21e eeuwse vaardigheden: Wat is dat? http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueel

De term 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst.

In dit programma is er ruimte voor:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit
  • Sociale en culturele vaardigheden

U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van de Zaanse Schans. Bij de molen ontvangt u op vertoon van uw parkeerkaart een uitrijkaart. Deze is niet te verkrijgen bij de betaalautomaat op het terrein. Of u kunt aan de kant van de Wormerringdijk parkeren vlak voor de Scouting.

Instructiebrief voor het bezoek

Lesbrief