Pluis de Molenmuis

Excursie naar het Molenmuseum

Thematiek: molens, windmolen, industriemolen, molenaar, museum, taal, rekenen, woordenschat, fijne motoriek, Molenmuseum, wat maken molens

Canon: Het oudste moderne industrielandschap

Molens en Molenmuseum

In het programma Pluis de Molenmuis krijgen kleuters de eerste kennismaking met de molens in de Zaanstreek en met het (Molen)museum.

De kinderen gaan eerst een film bekijken over Pluis de Molenmuis. Dan krijgen ze een zoekkaart en gaan ze het museum in, op speurtocht naar de muizen die zich hebben verstopt. Op de verschillende plekken is een leermoment, een kleurmogelijkheid en momenten waarop wordt gezongen. Spelenderwijs ontdekken de kinderen hoe het komt dat molenwieken draaien en wat die molens dan malen, zagen op pletten. En misschien het belangrijkste: waarom woont er in elke molen een kat? Op al deze vragen helpen Pluis de Molenmuis en zijn vriendjes de kinderen die antwoorden te vinden.

Voor wie: Groep 1 en 2

Speciaal onderwijs? Neem contact met ons op.

Waar: Molenmuseum, Museumlaan 18, 1541 LP  Koog a/d Zaan

Wanneer: woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.15 uur en 10.30 tot 11.45 uur

Praktische informatie

E: info@zaanschemolen.nl

T: (075) 621 5148

Contactpersoon: educatiemedewerker Molenmuseum

Prijs: € 85 voor de hele klas

In de klas: Bij dit programma is een gratis lesbrief die vooraf of na afloop van de excursie in de klas gebruikt kan worden.

Kerndoelen

Aansluiting kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld:

Natuur en techniek: 40, 42, 44

Kunstzinnige oriëntatie: 56

 21e eeuwse vaardigheden: Wat is dat? http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueel

De term 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst.

In dit programma is er ruimte voor:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit
  • Sociale en culturele vaardigheden

Instructiebrief voor bezoek

Lesbrief