Molen voor-proef’je’

Excursie naar het Molenmuseum

Thematiek: molens, windmolen, industriemolen, molenaar, museum, taal, rekenen, woordenschat, fijne motoriek, Molenmuseum.

De Zaanstreek en de molens horen bij elkaar: In de Zaanstreek staan veel molens. Wat maken die eigenlijk en hoe doen ze dat? Maar ook wat kun je aan de molenproducten zien, voelen, ruiken, proeven en horen?

Molenmuseum: In het programma Een molen voor-proef’je’ ontdekken de leerlingen van groep 3 met al hun zintuigen de molens en het Molenmuseum. Op deze manier krijgen ze een voor-proef’je’ van het bezoek dat ze in de volgende jaren aan de echte molens zullen brengen.

De kinderen gaan eerst een film bekijken over vijf nieuwsgierige kabouters, die een bijzonder potje dat Betje Boterbloem in het museum heeft laten staan  gaan onderzoeken. (En er ligt nog wel een briefje bij met: VERBODEN HIER AAN TE KOMEN.)

Na de film gaan de kinderen in groepjes naar de ontdekhoeken in het museum. De vijf kabouters wijzen de kinderen op de zintuigen die op deze plekken worden gebruikt.

Voor wie: Groep 3

Speciaal onderwijs? Neem contact met ons op.

Waar: Molenmuseum, Museumlaan 18, 1541 LP Koog a/d Zaan

Wanneer: Woensdag en vrijdag van 9.00 – 10.15 uur en 10.30 – 11.45 uur

Praktische informatie

E: info@zaanschemolen.nl

T: (075) 621 5148

Contactpersoon: educatiemedewerker Molenmuseum

Prijs: € 85 voor de hele klas

In de klas: Bij dit programma is een gratis lesbrief die vooraf of na afloop van de excursie in de klas gebruikt kan worden.

Kerndoelen

Aansluiting kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld:

Natuur en techniek: 40, 42, 44

Kunstzinnige oriëntatie: 56

21e eeuwse vaardigheden:

Wat is dat? http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueel

De term 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst.

In dit programma is er ruimte voor:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit
  • Sociale en culturele vaardigheden

Instructiebrief voor bezoek

Lesbrief