Walter Busch
Zaandam 1939
Ambtenaar beheer openbare ruimte (gepensioneerd)
Woont in Zaandam
Lid van De Zaansche Molen sinds 1991
Actief als secretaris van de vereniging

“Voor mijn 25-jarig jubileum bij de gemeente kreeg ik een molenboek cadeau. Dat heeft ervoor gezorgd dat mijn belangstelling werd gewekt. Nadat ik met de VUT was gegaan, werd ik door een bij De Zaansche Molen betrokken oud-collega gevraagd of ik zitting wilde nemen in de Technische Advies Commissie (TAC) van de vereniging. Dat heb ik gedaan omdat ik dacht een bijdrage te kunnen leveren aan het beheer en onderhoud van de molens door het opstellen van een meerjarenplan. Bijzonder voor mij was het moment dat aan oliemolen De Ooievaar de jaarlijkse Molenprijs werd toegekend waarmee we het oorspronkelijke haventje naast de molen konden terugbrengen. Ik was geraakt toen bleek dat op onze molen verreweg de meeste stemmen waren uitgebracht. Een verdere professionalisering van de vereniging lijkt mij in de toekomst belangrijk, maar wel met behoud van het verenigingskarakter.”