Nieuws

Als je op de hoogte wilt blijven van het nieuws over de molens en de vereniging, kijk je regelmatig op deze website. Maar je kunt actuele verenigings- en molenberichten ook via de mail ontvangen. Meld je dan aan om onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen. Gebruik hiervoor het aanmeldblok aan de rechterzijde van de homepage.


Vrijwilligers gezocht!
13/06/2018

Dit is een oproep (onder de leden van Vereniging De Zaansche Molen) voor nieuwe vrijwilligers voor het tuinonderhoud bij het Molenmuseum en het promotieteam.

De Zaansche Molen heeft 13 molens en het Molenmuseum en ongeveer 300 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn bezig bij allerlei verschillende onderdelen van de vereniging.

Nu zijn wij op zoek naar mensen die zich willen gaan bezig houden met het tuinonderhoud bij het Molenmuseum. Op dit moment is daar één vrijwillige tuinman, maar extra handen zijn meer dan welkom. U kunt natuurlijk zelf bepalen wanneer het u schikt.

Het promotieteam van De Zaansche Molen is een zeer enthousiast team, dat op markten en braderieën aanwezig is om de naamsbekendheid van De Zaansche Molen te vergroten, leden te werven en molenproducten te verkopen. Deze groep bestaat uit 10 vrijwilligers, die met elkaar de jaarplanning maken en verder alles erom heen verzorgen.

Dat is bijvoorbeeld het klaar zetten van de promotie spullen, het vervoer heen en terug en daarna het opruimen en natuurlijk ook de bezetting van de kraam. De vraag naar de aanwezigheid van onze vereniging wordt steeds groter, dus wij zoeken versterking.

Wat houdt het vrijwilligerswerk voor de promotie voor u concreet in?

Om te beginnen is enige affiniteit met molens en met de Zaanstreek wel gewenst. Daarnaast is het prettig als u ervaring hebt met het omgaan met mensen en niet bang bent om mensen aan te spreken. De tijdsinvestering kan erg wisselen, net naar gelang u mogelijkheid hebt. Vast onderdeel is een vergadering van vrijwilligers 2 tot 3 x per jaar in het Molenmuseum. Dit is een bijeenkomst waarin we de afgelopen periode evalueren, de komende activiteiten plannen en bepalen wat we waar gaan doen.

We hopen dat we u enthousiast gemaakt hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Resi Veenman, telefoon 075 6215148 of resiveenman@zaanschemolen.nl

We hopen binnenkort kennis met u te maken.

Lees verder over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk


Vijftigduizendste bezoeker op De Bonte Hen
25/05/2018

Met een bos pioenrozen en een tas vol molenproducten stonden molenaar Abel Blom en Zaansche Molen-medewerkster Resi Veenman op vrijdagochtend 25 mei de vijftigduizendste... Lees verder >>

Met een bos pioenrozen en een tas vol molenproducten stonden molenaar Abel Blom en Zaansche Molen-medewerkster Resi Veenman op vrijdagochtend 25 mei de vijftigduizendste bezoeker op te wachten in molen De Bonte Hen op de Zaanse Schans. De vraag was natuurlijk of het een Nederlander of een buitenlander zou worden.

Tas vol molenproducten
Lang hoefden de twee niet op het antwoord te wachten want al spoedig kwamen de heer en mevrouw Werk uit Duitsland niets vermoedend de oliemolen binnenlopen. Met een brede glimlach overhandigde Abel Blom een tas vol molenproducten en bos bloemen aan het echtpaar dat blij verrast was. Resi Veenman maakte er een foto van en vervolgens kreeg het echtpaar een uitgebreide rondleiding door de molenaar.

Zeven dagen per week open
De telling van het aantal bezoekers aan De Bonte Hen is begonnen nadat de molen in augustus 2016 na een ingrijpende restauratie werd heropend. Vanwege het sterk stijgend aantal bezoekers werd kort daarna besloten om de De Bonte Hen in het toeristenseizoen zeven dagen in de week open te stellen. Dat bleek een juist besluit want binnen twee jaar heeft De Bonte Hen nu de vijftigduizendste bezoeker mogen ontvangen.
Zie ook: www.zaanschemolen.nl/molen/de-bonte-hen/


Burgemeesters bij start Wereld van Windmolens
12/04/2018

De burgemeesters Jan Hamming en Peter Tange, van respectievelijk Zaanstad en Wormerland, hebben donderdag 12 april een bouwbord onthuld bij de toekomstige locatie van het... Lees verder >>

De burgemeesters Jan Hamming en Peter Tange, van respectievelijk Zaanstad en Wormerland, hebben donderdag 12 april een bouwbord onthuld bij de toekomstige locatie van het Molenmuseum op de Zaanse Schans. Daarmee startten zij de realisatie van de Wereld van Windmolen. Kort daarvoor ontvingen zij een exemplaar van het boek Maker van molens uit handen van de twee oud-molenmakers die alle molens op de Zaanse Schans hebben herbouwd en/of gerestaureerd.

Vereniging De Zaansche Molens bouwt de komende jaren aan De Wereld van Windmolens op de Zaanse Schans. Samen met de molens aan de Kalverringdijk vormen het nieuwe Molenmuseum (de huidige villa Kalverliefde) en een nieuw te bouwen Informatiecentrum een uniek erfgoedpark rond de verschillende molentypen die de Zaanstreek rijk is. Zo kan vereniging De Zaansche Molen de kennis over en liefde voor molens optimaal overbrengen en daarmee het kostbare behoud van deze prachtige Zaanse monumenten ook in de toekomst veiligstellen.

Bouw mee aan de Wereld van Windmolens
Met de verschijning van het boek Maker van Molens start De Zaansche Molen een publieksactie om bekendheid en draagvlak voor het erfgoedpark te creëren en een deel van de financiën bijeen te brengen. Door 25 euro over te maken op rekening NL66 INGB 0000563469 van vereniging De Zaansche Molen, ontvangen de schenkers het boek cadeau. Zo kan iedereen meebouwen aan de Wereld van Windmolens. De hele opbrengst is bestemd voor de realisatie van het erfgoedpark. Het boek is vanaf woensdag 18 april verkrijgbaar in het Molenmuseum in Koog aan de Zaan of via www.zaanschemolen.nl/wereld-van-windmolens/.

Klik hier voor een videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=cL_ca2Pqjqc


BDU mediapartner van De Zaansche Molen
04/04/2018

BDU mediapartner van De Zaansche Molen Als onderdeel van een grote publiekscampagne voor de Wereld van Windmolens publiceren de nieuwsbladen De Zaankanter en de Krommenieër... Lees verder >>

BDU mediapartner van De Zaansche Molen

Als onderdeel van een grote publiekscampagne voor de Wereld van Windmolens publiceren de nieuwsbladen De Zaankanter en de Krommenieër het komend jaar tal van artikelen over dit grote erfgoedproject van De Zaansche Molen. Donderdag 29 maart ondertekenden verenigingsvoorzitter André Drost en uitgever Charna Verheugen in het Molenmuseum een contract waarmee BDU de mediapartner van De Zaansche Molen wordt.

BDUmedia is een groeiende speler in de mediabranche. Met nieuwssites en kranten bereikt de uitgever miljoenen mensen door heel Nederlanders. BDUmedia profileert zich echter met een fijnmazig medianetwerk vooral als brenger van lokaal nieuws. Zowel de uitgever als de vereniging verwachten van de overeenkomst wederzijds veel profijt te ondervinden.

Meer informatie over BDU: https://bdumedia.nl/

@wereldvanwindmolens

 


Unieke windbrief gevonden uit 1423!
28/03/2018

Unieke Windbrief uit 1423 gevonden in archief Zaansche Molen Onlangs deed De Zaansche Molen een bijzondere ontdekking. In een foliant uit 1655 met de administratie van een... Lees verder >>

Unieke Windbrief uit 1423 gevonden in archief Zaansche Molen

Onlangs deed De Zaansche Molen een bijzondere ontdekking. In een foliant uit 1655 met de administratie van een houtzaagmolen, troffen onderzoekers een originele windbrief aan uit 1423.  Tot nu toe werd aangenomen dat de vroegste windbrieven (het bewijs dat een molenaar belasting betaalt voor het recht van de wind) werden uitgegeven halverwege de 16e eeuw. De vroegst bekende Zaanse windbrief werd uitgegeven in 1536, ruim vijftig jaar voordat de Zaanse industriemolens een hoge vlucht namen.

Maar honderd jaar daarvoor werd dus al een Zaanse windbrief uitgegeven voor wat in het document wordt genoemd een Quackemoolen. En dat is meteen het tweede opmerkelijke feit: het bestaan van een dergelijke molen was tot nu toe onbekend. Het is volstrekt onduidelijk wat deze molen maakte. Dát de molen iets maakte staat vast, want het was geen meelmolen of watermolen. Dat is weer te herleiden uit de hoogte van de windbelasting die betaald moest worden door de molenaar. De Quackemoolen stond ooit in Oostzaandam, aan de Kalverringdijk, op de plek waar later De Grootvorst werd gebouwd.

Er is nog veel onduidelijk over de Quackemoolen. Maar het feit dat er voor deze molen een windbrief werd gemaakt in het jaar 1423, maakt dat dit een sensationele ontdekking is. Als onderdeel van de Wereld van Windmolens, in het nieuw in te richten molenmuseum, zal een speciale kamer worden ingericht die geheel gewijd zal worden aan dit unieke document en de Quackemoolen. Geïnteresseerden kunnen de windbrief komen bekijken in het Molenmuseum aan de Museumlaan 18 in Koog aan de Zaan op eerste paasdag tussen 13 en 17 uur.


Peter-Jan van Steenbergen wordt manager van de Zaanse molens
27/02/2018

Vereniging De Zaansche Molen en De Windmolen Compagnie worden klaargestoomd voor de toekomst. Peter-Jan van Steenbergen neemt per maart 2018 de dagelijkse leiding op zich van... Lees verder >>

Vereniging De Zaansche Molen en De Windmolen Compagnie worden klaargestoomd voor de toekomst.

Peter-Jan van Steenbergen neemt per maart 2018 de dagelijkse leiding op zich van Vereniging De Zaansche Molen en de Windmolencompagnie. Zijn aanstelling volgt na een besluit van beide organisaties tot een reorganisatie. Deze is nodig vanwege de sterke stijging van bezoekersaantallen in de afgelopen jaren en de daarmee gepaarde uitdagingen. In 2017 heeft adviesbureau Haagse Beek de organisatie tegen het licht gehouden en hun advies heeft geleid tot de reorganisatie.

André Drost, voorzitter van De Zaansche Molen, zegt hierover: “De Zaanse molens zijn wereldberoemd en hebben in de afgelopen jaren steeds meer bezoekers ontvangen. In 2017 ontvingen we zo’n 700.000 bezoekers in onze molens. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van crowd management en veiligheid op de molens. Daarnaast willen we een gezonde exploitatie voor onze molens realiseren zonder structurele overheidsbijdragen. Peter-Jan van Steenbergen kent de molens goed en heeft op de Zaanse Schans laten zien dat hij een sterke en stabiele organisatie neer kan zetten.”

De aanstelling van Peter-Jan van Steenbergen is voorlopig voor een half jaar. De huidige verenigingsmanager Henk Heijnen gaat zich meer richten op de ontwikkeling van de Wereld van Windmolens, waaronder het nieuwe molenmuseum, op de Zaanse Schans.